Our Story

About Us

The idea of ​​a local fashion brand flashed to us in 2012, while studying abroad in Seattle, USA. The opportunity to build our own brand did not come soon, but it took us 6 years to start building it. The time to start branding may be slow compared to the flow of the Vietnamese market, but we are still dedicated to building a brand with a modern lifestyle.

In 2018, we have slowly built the first men's fashion brand with a meaningful name, Project. During 2018-2019, Project left an impression with the impressive “The Eye” polo shirt, which has been well received from you.

2020, with a clearer orientation and desire not only to build a men's fashion brand, but also a modern lifestyle with world flow. We decided to stop Project and replaced it with the "long term" project, named ALKI.. At the moment, ALKI. is a brand that inherits the enthusiasm from Project, and is more focused to develop and build a modern lifestyle with quality product images.
 

Ý tưởng về một thương hiệu thời trang local được loé lên trong chúng tôi từ những năm 2012, khi còn đang đi du học tại Seattle, Mỹ. Cơ duyên để xây dựng một thương hiệu riêng của chúng tôi cũng không đến sớm, mà phải mất đến 6 năm sau chúng tôi mới bắt tay xây dựng một local brand. Có thể thời điểm bắt đầu xây dựng thương hiệu là chậm so với dòng chảy của thị trường Việt, nhưng chúng tôi vẫn tâm huyết xây dựng thương hiệu mang đậm phong cách sống hiện đại. 

Năm 2018, chúng tôi chập chững xây dựng một thương hiệu thời trang nam đầu tiên với tên gọi mang nhiều ý nghĩa, Project. Trong suốt 2018-2019, Project để lại dấu ấn với hình ảnh chiếc áo polo “The Eye” đầy ấn tượng, đã được đón nhận nhiều từ các bạn. 

Năm 2020, với định hướng rõ ràng hơn và mong muốn không chỉ xây dựng một thương hiệu thời trang nam, mà còn cả một lối sống và phong cách hiện đại của dòng chảy thế giới. Chúng tôi đã dừng dự án Project và thay vào đó là dự án “đường dài” ALKI. Ở thời điểm hiện tại, ALKI. là thương hiệu thừa hưởng những tâm huyết từ Project, và được chú trọng hơn để phát triển và xây dựng một hình ảnh chất lượng sản phẩm, hiện đại cùng lối sống đầy phong cách.

Our Founders

Founded by a team of young and dynamic fashion lovers, our mission is to be the best-in-class modern label specialized in casual. The brand’s ethos is grounded on an unwavering commitment to unmatched quality: timeless design, the finest natural materials, and time-honored quality craftsmanship.  


Được thành lập bởi một đội ngũ những người yêu thời trang trẻ và năng động, sứ mệnh của chúng tôi là trở thành thương hiệu tốt nhất chuyên về trang phục thường ngày và phong cách sống. Đặc tính của thương hiệu dựa trên cam kết vững chắc về chất lượng chưa từng có: thiết kế vượt thời gian, vật liệu tự nhiên tốt nhất và tay nghề thủ công chất lượng theo thời gian.