Contact

Thank you for your interest in ALKI. Our goal is to proactively provide the information that you might need.
Please contact us via Customer Service: customercare@alkibrand.com or hotline: 0865906465

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến thương hiệu ALKI. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp những thông tin mà bạn đang mong muốn tìm kiếm. 
Liên hệ với chúng tôi qua Dịch vụ chăm sóc khách hàng: customercare@alkibrand.com hoặc qua hotline: 0865906465