• Sweet Like You

Sweet Like You

415,000VNĐ
Sweet is the word to describe the scent of Sweet Like You. Not too ostentatious but easy on the heart, with a gentle blend of brown sugar, caramel, and sweet honey butter with the mild flavor and warmth of roasted hazelnuts. Say no exaggeration this scent is for you.

Ngọt ngào là từ để miêu tả mùi hương của Sweet Like You. Không quá phô trương nhưng dễ vào lòng người, với một mùi thơm hoà quyện nhẹ nhàng từ đường nâu, caramel, và bơ mật ong ngọt ngào cùng với hương vị nhẹ nhàng và vị ấm của hạt phỉ nướng. Nói không ngoa mùi hương này là dành cho bạn. 

Notes: Brown sugar, Caramel, Honey butter, Hazelnuts
100% Natural Coconut Wax
American fragrance essential oils
Wooden wick
Capacity: 8.8 oz
Burning time: 70 hours
Add to Cart