• The Muse

The Muse

435,000VNĐ
With The Muse, it is the scent of freshness, gentle but not too monotonous. A combination of the blooming notes of Orange and Tangerine, blending with the warm notes of Cloves - creates an extremely seductive, unforgettable scent. That is also the inspiration for us to name this scent - The Muse.

Với The Muse, đó là mùi hương của sự tươi mới, nhẹ nhàng nhưng không quá đơn điệu. Một sự kết hợp giữa nốt hương bung nở của Cam và Quýt, pha trộn với nốt hương ấm của Đinh Hương – tạo nên một mùi hương cực kỳ quyến rũ, khó quên. Đó cũng là cảm hứng để chúng tôi đặt tên cho mùi hương này – Nàng Thơ The Muse.

Notes: Orange, Tangerine, Cloves / Cam, Quýt, Đinh Hương
100% Natural Coconut Wax
American fragrance oils
Cotton wick
Capacity: 8.8 oz/ 250gr
Burning time: 70 hours
Add to Cart