• California Dream

California Dream

415,000VNĐ
The scent of Redwood combined with a little Australian peach creates a scent that is both deep and sweet, making us think of the land of hope in California. The typical Redwood tree is only available in the California region. That is why we want to set this scent as California Dream, reminiscent of the land full of sunshine, wind and youth.

Mùi gỗ Tùng Bách kết hợp với một chút đào Úc tạo nên một mùi hương vừa trầm mà ngọt, làm cho chúng tôi liên tưởng đến vùng đất California đầy hy vọng. Cây Tùng Bách đặc trưng chỉ có ở vùng California. Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn đặt mùi hương này là California Dream, gợi nhớ đến vùng đất đầy nắng gió và tuổi trẻ.

Notes: Redwood, Australian Peach
100% Natural Coconut Wax
American fragrance essential oils
Wooden wick
Capacity: 8.8 oz
Burning time: 70 hours
Add to Cart